ČERNÁ HMOTA ?

Hlavní pojmy...
Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 26 lis 2011 19:39

Pojednání první:
Že by Orgon?
Na toto téma se již popsalo asi hodně papíru, i když zatím nikdo přesně neví co to je. Jeho vlastnosti jsou zatím odhadovány jen intuitivně, zabýval se tím Wilhelm Reich i jiní autoři. Co je vlastně Orgon,je to substance, kterou současná experimentální fyzika nemůže identifikovat.
Orgon se skládá ze dvou složek, ze složky částicové a složky fotonové. Částicová složka jsou minimikročástice s hmotností řádově 10-48g až asi 10-40g. Mikročástice 10-48g je základním stavebním materiálem všech částic, fotonů i gravitonů, vlastně celého Vesmíru.
Když si toto hmotové kvantum (mk) představíme jako zrnko máku, pak elektron (10-28) bude mít velikost slunce. Hvězdáři této mikrohmotě(orgon), říkají „černá hmota“.
Tato hmota prolíná vším, třeba ocelí, diamantem, atomy i námi. Nalézá se i v žárovkách, kde je tak říkajíc vakuum. Tuto všudypřítomnou mikrohmotu nelze nijak ničím odstranit. Když z nejakého prostoru odstraníme běžnou hmotu, protony, elektrony atd…, zůstává tam černá hmota, čili Orgon. Je to vlastně neodstranitelná hmota vakua.
Druhá fotonová složka orgon, jsou fotony s vlnovou délkou 300.000 km až asi 3km. Tato rovněž neidentifikovatelná složka proniká rovněž vším. Je přímo v celém Vesmíru. Foton sodíkové čáry P1 má vlnu λ=5,895023 •10-5cm. Tato čára viditelného světla je oproti ornové nesmírně krátká. Existují ještě kratší vlny, rentgenová a gama vlny(také fotony).
Tato zjištění jsou reálně ověřená kosmickými zákonitostmi, toho času současný věda nezná.
Toto jsou studie málo známé. Badatel s dobrými znalostmi chemie a teoretické fyziky, který praví, že mnohé zákonitosti, jež uznává současná věda, jsou fikce. Např. u modelu atomu žádné elektrony kolem jader nerotují. Elektrony „e“ se v hloubi atomu nedoplňují, vše se děje na valenční sféře. Hmotnost neutrina je 5,05•10-27g. Struktura karbonylů kovů, žádný současný chemik není schopen vysvětlit. Třeba Ni(CO)4 je plyn. Jiné kovy Ti, Zn, Hg, Ag, Al atd.. tyto sloučeniny nevytváří. Rozpínání Vwsmíru založené na Doplerově principu přináší neřešitelný problém, protože byla nalezena rychlost vzdalování až 94% C, což znamená, že vzdálený útvar (galaxie) by musela nést 15x tolik energie, než činí jeho hmotnost.
Rovněž o podstatě gravitace neví současná věda nic, je to vlastnost veškeré hmoty i fotonů. Gravitační vlny nejsou, je to omyl Einsteina, protože by vlny neudržely pohromadě ani sluneční soustavu, natož galaxii. Většina fyzikálních zákonitostí u hmotového kvanta „mk“, i gravitace. Kvantová čísla n, l, m, s, jež mají určovat elektronovou strukturu prvků, jsou fikce, protože z této řady vypývá elektronová struktura 2, 8, 18, 32, 50….Reálná elektronová struktura prvků je 2, 8, 8, 18, 18, 18, 32, 32, 50…., dokládá to periodický systém i ionizační potenciály.
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 26 lis 2011 19:43

Tak jsem nyní vyšetřil kousek času. Dnes jsem se bavil při zprovoznění WCB a histerii, která okolo toho celého vznikla.
takže zase trošek fyziky děti moje :-)
Co to vsechno hnojení oblohy asi musí stát a nabourá to každý průmerný kovozemedelec...:-)
Jo ORWO...vydržat.....:-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 26 lis 2011 19:51

Čekám na jasné otázky a budu odpovídat....toto se jeste nikde nepublikovalo....jen neco malo v THE NEWYORK TIMES, USA....pred cca 30 lety.....a to jeste nebyly teorie uplne(ne naší vinou, proste to bylo ukradeno),.......
Čekam na predloženÍ důkazů, ovsem.....JE TO JIŽ TROSEK JINDE.....
Pekny den a at Vás Slunce provází :-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 10 led 2012 18:14

Pokud se ještě vrátím k těmto gravitačním vlnám:
Na hledání těchto vln byly vynaloženy značné finanční částky, na vybudování detektorů o mnoha stech metrech. nalezeno nebylo nic. Přenos gravitace je silokřivkový, i jiní buditelé (Brian Greene) jsou toho názoru :-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 10 led 2012 19:58

Pojednání druhé:
I současná věda se někdy zabývá fikcemi, jako např. určování hmotnosti neutrina na soustavě „katrin“, kde studují radioaktivní  rozpad a sledují energii kterou neutrino odnáší. Došli k hodnotě 2,2eV, což je hmotnost 3,92185(7931)•10-33g
teoretická hmotnost neutrina je mγ=5,053802274•10-27g
Velmi snadno lze nalézt reálnou hmotnost neutrin, jež je mγ= 1,39456103•10-27g, je to hmotnost o něco menší než teoretická. Je to způsobeno jeho vazebnou energií. Hmotnost fotonů je reálná, jejich rozmetí je od vlny 300 000km až po 1,616048616•10-33cm. V tomto rozmezí jsou radiovlny, mikrovlny(Penzias,Wilson), infravlny. Těchto 6 isotropních hladin vyplnuje celý Vesmír, astrofyzici si neví rady, protože je nelze vysvětlit „velkým třeskem“. Původ těchto hladin je zatím neznámý současné vědě. Toto rozmezí je spojité. Každý foton je dán svou vlnou, kterou můžeme měřit. Rovnice pro výpočet hmotnosti fotonu je :
m = g ̅/λ g ̅ = 3,517675782 •10-38 gcm
Je o snad jediná přírodní konstanta kde v rozměrovém vzorci nefiguruje čas, jako v mnoho dalších fyz. veličinách, jako rychlost(v,c), zrychlení(a,g), síla dynamická(Pa), gravitační(Pg), energie, výkon, elementární náboj aj.
Sodíkový foton Na,D1 má vlnu:
λ = 5,895923 •10-5 cm
mD1 = g ̅/λD1 = 5,966285146 •10-34 g
Což je dost značná hmotnost a vlastnosti ORGONU již nemá. Z rovnice můžeme rovněž vypočítat klidovou vlnu částic:
λ = g ̅/m
me = 9,1093897 •10-27 g
λe = 3,861593254 •10-11 g
Foton je klidová částice, jsou veličiny které se liší pouze stejným impulsem „m c“ jiné orientace. Částice má dvě vlny, vlnu klidovou, která je pro každou částici konstantní a vlnu kinetickou, která se mění dle rychlosti letu částice. Kinetická vlna je dána:
λN = g ̅/mo • c-v/v
Což je rovnice kinetické vlny.
Mnozí, jenž vytváří různé hypotézy, potřebují někdy nehmotnost fotonů, protože s hmotností fotonů by se jejich hypotézy anulovaly. Rozsah existence elementárních částic je „mk až X“
mk = 1,17337039•10-48 g
mX = 2,176714083 •10-5 g
v daném rozmezí jsou mimo desítky konstant také:
V = 2,6(7619698) •10-23g
KD = 1,45 •10-11g
γ Ξ W = 5,053802274•10-27g
Kde V je částice nalezena v kosmickém záření, KD je částice krátkého dosahu, γ Ξ W je neutrino.
Platí tam zajímavé zákonitosti:
√(mk • m_X ) = mW √(mk • m_γ ) = W1
Uvedené částice jsou reálné, i když mnohé z nich jsou v současnosti neznámé.
mk, kvantum hmoty je stavebním kamenem všech částic, fotonů i gravitonů, vlastně celého Vesmíru.
mX, je nejtěžší možná částice, těžší neexistuje, někdy se jí říká Planckova hmota.
Einstein je rozporuplná osobnost, nebýt Maricovy, zřejmě by neuspěl Rovnice E = m c2, není jeho, ví se o tom, ale nikdo mu to nezazlívá, protože ji uvedl do reality. Píše o tom italský historik Umberto Bartocci. Daná rovnice ani v současnosti není pochopena, nikdo neví kde(jak) je uložena energie, kterou hmota nese. Otázka je však řešitelná. Einsteinovo pojetí gravitace je chybné, není to důsledek nějakého zakřiveného časoprostoru, ale je vlastnost veškeré hmoty, fotonů, nosiči jsou gravitrony.
Gravitronová rovnice má tvar:
Gmk : ( m_W/mk )X = Ga x < 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12>
G = 6,67259 •10-8 g-1cm3sec-2 je pro „x=4“
Neexistující gravitační vlny, kterým Einstein přisoudil rychlost „c“, by neudržely pohromadě ani sluneční soustavu, natož galaxii. Gravitační interakce je hodně větší než „c“, γ >> c“ a nemá s „c“nic společného. Není vázána „c“. Ve Vesmíru byl zatím nalezen jeden bod, kolem kterého rotují galaxie(i naše), Je to zřejmě některý ze supergravitronů s číslem x= asi 8 nebo 10.
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

juhele2009
Příspěvky: 482
Registrován: 19 kvě 2010 19:44

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od juhele2009 » 10 led 2012 21:30

sysel
:roll: Nešlo by to vyložit nějak polopaticky? :shock: Mám trošku obavy, aby to nesklozlo někam sem http://www.henryklahola.nazory.cz/ Tadyten panáček Obrázek je v jistých kruzích (http://exotopedia.org/wiki/Kategorie:%C ... D_internet) docela "populární", bohužel obávám se, že tam máš, sysle, docela slušně nakročeno ......

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 11 led 2012 15:49

jestli se chces na neco optat, jsem tady??...Co te zajima???...:-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

juhele2009
Příspěvky: 482
Registrován: 19 kvě 2010 19:44

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od juhele2009 » 11 led 2012 21:37

Milý sysle. Tvoje téze o gravitačních vlnách, neutrinech a jiných částicích má vyvolat ve čtenáři dojem, že pisatel je věci znalý a astrofizikou jest živ :lol: Upřímně řečeno, netuším na koho chceš udělat dojem, uvědom si, že píšeš na laický web. Tyto stránky se nečtou na MATFYZu nebo někde v menze, tyto stránky jsou ale jistě populární v Bohnicích, protože pacoši si alespoň uleví a dojde jim, že na tom nejsou ještě tak špatně ... ;) No nic, pojďme k věci - všiml sem si, že často používáš v článku pojem "vlna". Mě osobně to jasné je, ale ostatní možná tápou - co je tou vlnou jaksi myšleno? Mohl bys to nějak definovat? Třeba na příkladu obyčejné antény pro rádio či televizi, jestli si teda na tak triviální otázku troufáš. Pochopitelně - s tématem ČERNÁ HMOTA A MY je tento dotaz nesouměřitelný, to se omlouvám.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 13 led 2012 18:09

Když si tuto diskusi prectes celou, pochopis, proc toto pišu. Když se tady dozvíš, že foton nemá hmotnost, tak proste dám dukazy, kdy se s toutou veličinou běžně pracuje :-)
Za další, když nekdo napíše, že delam teorie, bez vedomostí....tak jich tady rád pár udám.
Když čtu o 3D hruškách, které míchám s 2D jablky :-)

Ano, toto je určitě pracovní prostředí, ale to neznamená, že se tady bude cíleně klamat a motat hlavy :-)

A vlnu krásnou seženeš i na salaši :-), to má taky náboj.....
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

kolosjackos
Příspěvky: 415
Registrován: 15 říj 2010 06:36

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od kolosjackos » 13 led 2012 22:49

@ sysel: nevim jestli chapes co znamena hologram a jak funguje. cely vesmir, my v nem a kazda hmota/energie a jejich castecky a minicastecky sou produktem vedomi.
jiz niels bohr (v casech einsteina) tvrdil ze nema smysl, si myslet ze nejake castecky nebo quanty quarky a pod. existuji pry jiz pred sledovanim neceho.
diskutovat o necem co je produktem naseho kolektivniho podvedomi a co neustale meni svoji formu?
elektron existuje jako vlna ale i jako dilek. koucour jiz nekolikrat psal, ze pozorovatel ovlyvnuje pozorovane. nejen to, ale dokonce i pozorovane ovlivnuje pozorovatele. vsechno je spolu spojene a neustale spolu kominikuje a nedokaze bez sebe existovat.

orgon je neco jako voda v jezeru nebo rece. energie je vlna a hmota je vir. psal sem to jiz davno v niti "pracuji orgonity pro matrix". vlna nebo vir bez vody v rece nemuze existovat, stejne tak nemuze existovat vesmir bez orgonu.
detaily o kterych tu pises patri do sveta "fantasmagorie" a tim nemyslim, ze je to co pises chlopotina. hologram je proste iluze a funguje dle systemu mikromakrokosmos (mandelbrot mnozina). vsechno tvori jeden obrovsky celek bez hranic v mikru nebo makru. tenhle celek je projekci vedomi, orgon je latka, ktera tuhle projekci zviditelnuje. stejne jak ten bordel, kterym nas hnoji souvisi s projektem blue beam.

svet ma o mnoho vetsi problemy, ktere se daji resit o moc jednoduseji. presneji receno rozebirani vseho az do takovych detailu nic v tomhle svete nezmeni.

@mike jt: odkud mas ze reich orgon dokazal merit :?: :roll:. meril jen jeho sekundarni ucinky a predvedl to i einsteinovy, ktery pred tim rekl, ze pokud se da existence orgonu dokazat, bude to jako bomba ve fyzice, ktera dokonce vyvrati i teorii relativity. einstein a reich se pak uz nikdy v zivote nesetkali. orgon je primordialni (počáteční , prvotní , původní), bezhmotna uroven ktera se merit neda.
prave wilhelm reich s jeho pokusmy byl ten, ktery dokazal, ze zakon zachovani energie neplati ;) .
vrchol ignorance gifteru (doslova, ale v nemeckem prekladu gift=otrava) je: myslet si ze W. Reich by neco tak primitivniho jak je DORgonit nedokazal vymyslet!

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 14 led 2012 09:52

Nikomu nikdy neberu jeho vlastní názory, ale pro podání nekolika dukazů, že např. foton má hmotnost a ještě nekolik pouze základů, nemusi byt snad tolik rachotu. Ano orgon, lze brát jako základnu, ale ne jako nehmotnou :-), když řekneme, blížící se nule, je pro mne lepší odpoved.Ano a meřit se zatím ničím nedá, je tak malý projev.
Vše má své zákony at ve svete duchovním tak i fyzikálním. Najít v tomto souvislosti, neni lehké. Ale věř že jsou. Proč jsou mi podsouvány quarky??? Toto je napr. z toho, s čím nesouhlasim, takže, když je nekym jinym opakováno, to co si myslim, mam radost :-)
Až budu mit vice času, zase se zamyslím :-) na delší psaní :-)
A pokud si mám myslet, že formy energie, které jsou ve Vesmíru a mají velkou razanci, jsou projevem(produktem) vědomí??......no je to tvuj názor, to by jsi mohl cestovat po vesmiru(nemyslim ve forme astralniho tela) v hmoždíři a odpichovat se hadem :-) a když narazíš na Van Allenovy radiační pásy nebo jen radiační pásy, tak je použít jako nabíječku....vždyt neumíme prekonat ani tyto Van Allenovy radiační pásym, takže nejake letání nekam....to je taky jen fikce......
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 14 led 2012 10:39

A vubec, ja tady uvadim vlastní postrehy a nepapouškuji, o tom kde, kdo,co.........uvedl jsem nekteré důkazy, mužes si je oveřit sám. Nekdy se priklonim k tomu co je me bližší....
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

juhele2009
Příspěvky: 482
Registrován: 19 kvě 2010 19:44

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od juhele2009 » 14 led 2012 12:06

SYSLE :shock:
Napiš, jak je to s tou vlnou !!!! Jinak neusnu !!! :shock: :shock:

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 663
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od sysel » 14 led 2012 12:13

Myslíš krepatění vlny??...to je nekdy u ovcí a potkanů :-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

juhele2009
Příspěvky: 482
Registrován: 19 kvě 2010 19:44

Re: ČERNÁ HMOTA ?

Příspěvek od juhele2009 » 14 led 2012 14:33

Sysle :shock:
Já si myslím, že stejně skončíš v pekle ... :mrgreen: :mrgreen:

http://sux.cz/51e4 http://sux.cz/9958

Odpovědět